Ormari

Ormari su danas ne samo neophodnost i sastavni deo svakog stambenog ili poslovnog prostora, već i estetski pečat koji čini skladnu celinu sa ostalim delovima prostora u kome se nalaze.

Kako se menjaju godišnja doba i vremenske prilike, tako se police i vešalice ormara prazne jednom i pune drugom sezonskom odećom. Preuređivanje njihovog sadržaja, nameće tu potrebu da osim estetskog, poseduju i određeni funkcionalan kvalitet, koji omogućava lako i brzo menjanje stvari u njima.